Zpět na vyhledávání práce

Vedoucí odboru místního hospodářství měú jílové (Děčín)

[i] Místo výkonu práce: Teplická č.p. 180, 407 01 Jílové u Děčína Nástup možný ihned, popř. dle dohody Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle §4 zák. 312/2002 Sb: • státní občanství ČR, popř. občanství cizího státu s trvalým pobytem v České republice • věk minimálně 18 let • způsobilost k právním úkonům • znalost jednacího jazyka • bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb. • splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem (zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další před-poklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon). Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru (§6 odst. 2 písm. d) zák. č. 312/2002 Sb. ): • min. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání • min 3 roky praxe v oboru (souvisejícím s výše uvedenou náplní práce) - zejm. komunální služby, stavebnictví, vodohos-podářství, odpadové hospodářství, doprava a logistika, inženýring staveb, správa a údržba majetku, apod. • základní orientace v níže uvedených právních předpisech: zák. 128/2000 Sb., o obcích; zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích; zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-cích; zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zák. 262/2006 Sb., zákoník práce; zák. 256/2001 Sb., o pohřebnictví; zák. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví; dále: občanský zákoník, základní právní předpisy upravující ochranu jed-notlivých složek životního prostředí, základní právní předpisy vztahující se k problematice BOZP a PO • výborné organizační a komunikační schopnosti • znalost práce s PC • řidičské oprávnění skupiny B • psychická odolnost, časová flexibilita • schopnost koncepčně a analyticky myslet • zkušenost s řízením pracovních kolektivů Výhodou: • vzdělání stavebně technického směru • místní znalost • znalost AJ, NJ Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: • jméno, příjmení a titul uchazeče, • datum a místo narození uchazeče, • státní příslušnost uchazeče, • místo trvalého pobytu uchazeče, • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, • datum a podpis uchazeče Do přihlášky uveďte prosím též Vaší e-mailovou adresu a telefonický kontakt. K přihlášce doloží uchazeč tyto doklady: • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správ-ních činností • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhon-nost vydaný domovským státem • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání • osvědčení vydané Ministerstvem vnitra ČR o splňování předpokladů podle ustanovení § 2 odst. 1 písm a) a b) zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení o splnění předpokladu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb. (§ 4 zákona č. 451/1991 Sb.) Platové podmínky: - se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími předpisy - pracovní pozice je zařazena do 10. platové třídy (v závislosti na dosaženém vzdělání a zařazení vykonávané práce dle nař. vlády č. 222/2010 Sb.) Lhůta pro podání přihlášky: do pátku 1. 6. 2018 - do 10.0

Informace o pracovní pozici

Zadavatel:Město Jílové
Místo výkonu práce:Děčín, Ústecký kraj
Typ pracovního poměru:Zkrácený úvazek
Požadované vzdělání:Vyšší odborné
Nástupní mzda:18810 Kč
Kontaktní osoba:Ing. Radka Tomanová 
       Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

       Podobné nabídky práce

       Skladová hospodář/-ka

       SKLADOVÁ HOSPODÁŘKA Požadujeme: -ochotu pracovat -vysoké pracovní nasazení -základní znalost AJ -ŘB sk. B -znalost práce s PC HLÁSIT SE: Holubková Alena, tel. 608356959, email: alena.holubkova@...

       Administrativní pracovník skladu

       Náplň práce: - vystavování přepravních a skladových dokladů - komunikace se zákazníkem a dopravcem Požadujeme: - znalosti z dopravy a skladování - znalost MS Office podmínkou - znalost SAP výh...

       Administrativní asistent/ka

       -- D: N -- VHODNÉ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM [JM] Místo výkonu práce: Děčín Nástup možný ihned. Pracovní úvazek zkrácený, počet hodin týdně se odvíjí od zakázek. Přebírání tel. hovorů, pří...

       Operátor/ka call centra

       místo výkonu práce: Mírové náměstí 127 Louny Náplň práce: jednoduchý telemarketing,snadná práce na pc schopnost pracovat v týmu a učit se novým věcem Co nabízíme: pracovní prostředí v reprezentati...

       Specialisté po telefonu

       Místo výkonu práce: Louny Náplň práce: jednoduchá práce na PC,poskytování služeb zákazníkům Požadujeme: zodpovědný přístup k práci,schopnost pracovat samostatně i v týmu,komunikativnost Co nabízíme...

       Telefonní konzultant/-ka

       TELEFONNÍ KONZULTANT/-KA Náplň práce: - poskytování informací zákazníkům - jednoduchá práce na PC Požadujeme: - komunikativnost, chuť pracovat - zodpovědný přístup k práci Co nabízíme: - dlouh...