Hledám práci Hledám zaměstnance

Ochrana osobních údajů

Pracovní portál www.qprace.cz svou činností zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Provozovatel portálu je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce osobních údajů.

Dostupné údaje
Osobní údaje jsou dobrovolně poskytovány portálu www.qprace.cz formou životopisu a odesláním odpovědi na pracovní nabídku. Tyto informace nejsou veřejně přístupné. K citlivým údajům mají přístup jen registrované firmy a personální agentury, které inzerují na www.qprace.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen zadavateli nabídky práce (inzerátu) jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 1 rok ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost QPráce.cz s.r.o., prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.